Vinnare 2016

De får SSF:s polisstipendium 2016 för brottsförebyggande arbete i butik

Fredrik Kaati och Thobias Rydberg, Polisen Södermalm tilldelas idag SSF Stöldskyddsföreningens Polisstipendium för projektet Trygg i butik.

Huvudmålet med projektet var att få butikspersonal och väktare att böja tänka mer brottsförebyggande och därmed minska svinn och öka tryggheten för de butiksanställda i ett utsatt område i Stockholm.

Resultatet är mycket positivt lokalt, där man ser tydliga effekter i ökad trygghet och minskat svinn från butikerna. Dessutom har ett stort nätverk etablerats där olika aktörer, varav polisen är en, samverkar för att nå de övergripande målen och sprida arbetssättet vidare till andra delar av landet. Projektet har även påverkat sättet på vilket olika aktörer arbetar, vilket i sin tur har bidragit till att nå de övergripande målen på ett effektivare sätt.

– Projektet visar att samverkan mellan flera olika aktörer, där man utgår från gemensamt definierade problembilder lokalt, ger goda effekter. Arbetssättet har goda förutsättningar att kunna spridas nationellt säger Anders Hall, Utvecklingschef på nationella operativa avdelningen vid Polisen.

– Stipendiaterna har genom strukturerad samverkan lyckats nå uppsatta mål på ett effektivt sätt. Med ett tydligt brottsförebyggande fokus som grund har projektet bidragit till ökad trygghet, vilket ligger helt i linje med SSF:s övergripande målsättningar, säger Annika Brändström, vd SSF Stöldskyddsföreningen.

Juryns motivering:
”Projektet Trygg i butik har haft ett tydligt brottsförebyggande fokus med målsättningen att minska svinn i butiker och öka tryggheten för butikspersonal. Projektet har bedrivits genom aktiv och strukturerad samverkan och dialog mellan polis, säkerhetschefer, butikspersonal och säkerhetsföretag, med utgångspunkt från lokala problembilder. Hittills visar projektet på positiva brottsförebyggande resultat och arbetssättet bedöms ha goda förutsättningar att kunna spridas till andra delar av landet både genom metodens uppbyggnad som sådan och via de nationella samarbetsparters som knutits till projektet.”