Hur kan vi hjälpa till?

Norm

Mats Moberg SSF

Mats Moberg
Tf Normchef
Mobil: 070-715 86 26
mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se

Inge Lidén SSF

Inge Lidén
Sakkunnig normer och regler
Mobil: 076-889 93 38
inge.liden@stoldskyddsforeningen.se

Linnéa Sundström
Projektledare standarder & normer
linnea.sundstrom@stoldskyddsforeningen.se

Peter Sääv
Projektledare standarder & normer
peter.saav@stoldskyddsforeningen.se