Normer och förlag

Mats Moberg SSF

Mats Moberg
Tf Normchef
Mobil: 070-715 86 26
mats.moberg@stoldskyddsforeningen.se

Inge Lidén SSF

Inge Lidén
Sakkunnig normer och regler
Tele:076-889 93 38inge.liden@stoldskyddsforeningen.se