Styrelse

SSF:s styrelse

Ordförande

Ann Sommer, Länsförsäkringar

Vice ordförande

AnnKristine Wuopio-Mogestedt

Ordinarie ledamöter

Karin Lidman, If

Anne-Marie Eklund-Löwinder, Internetstiftelsen

Leif Trogen, Svenska Bankföreningen

Urban Doverholt, SEM Group

Niklas Eriksson, Trygg Hansa

Per Geijer, Svensk Handel

Thomas Lundin, Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD)

VD

Thomas Brühl, SSF

Revisor

Grant Thornton