Stipendier och utmärkelser

För att uppmärksamma goda insatser och initiativ delar SSF ut olika stipendier och förtjänsttecken.

Förtjänsttecknet är till för att hedra och uppmärksamma personer som utfört viktigt arbete, vilket främjat föreningens ändamål och vems som helst kan nominera till detta.

Polisstipendiet går till personer inom polisen som arbetat brottsförebyggande med goda effekter.

Rådigt ingripande delas ut varje år av SSF Stöldskyddsföreningen i Dalarna tillsammans med Polismyndigheten i Dalarna samt SSF Stöldskyddsföreningen i Västerbotten tillsammans med Polisen Region Nord till någon som gjort ett rådigt ingripande som antingen hjälpt polisen till ett lyckat utredningsresultat, eller avvärjt eller minskat följderna av en brottslig handling.