Vinnare 2018

Nationellt bedrägericenter (NBC) tilldelas årets SSF Polisstipendium. Genom sitt arbete med att kontinuerligt förse både allmänhet och den egna organisationen med både kunskap och förebyggande tips och råd om hur man bäst skyddar sig mot bedrägerier, bidrar de till ett tryggare samhälle.

– Internetrelaterade brott är ett stort samhällsproblem och det är centralt att vi ökar kunskapen om vad vi kan göra för att minska risken för att utsättas för dessa brott. Därför är NBC:s verksamhet så viktig, säger Annika Brändström VD för SSF Stöldskyddsföreningen.

Juryns motivering lyder: Polisens Nationella Bedrägericentrum erhåller SSF:s Polisstipendium 2018 för sitt höga engagemang och sitt nytänkande vid spridning av information till Polisen lokalt, allmänheten och organisationer om hur man kan minska risken för att utsättas för olika sorters bedrägeribrott.

I en tid då den internetrelaterade brottsligheten ökar kraftfullt har NBC förstärkt kunskapen om hur bedrägerierna förändras i takt med teknikens utveckling samt lyft brottsförebyggande åtgärder genom att skapa stor uppmärksamhet i media och på olika kunskapsarenor. Med sin hjälpsamhet, tydlighet och humor, men utan pekpinnar, har de blivit en uppskattad samarbetspartner till andra brottsförebyggande organisationer, inte minst SSF.

– Internetrelaterad brottslighet är en utmaning för hela samhället. Från att anpassa lagstiftningen till den nya digitala världen till att företag och myndigheter behöver tänka både på säkerhet och användarvänlighet. NBC fyller en viktig roll i att bekämpa den idag snabbast växande brottsligheten – inte minst genom att göra människor uppmärksamma på vad man kan göra för att skydda sig själva, säger Anders Hall, utvecklingschef Polisen.