Nominera

Var och en äger rätt att nominera personer för mottagande av medalj och förtjänsttecken. Prövning av förslag att erhålla utmärkelserna sker av föreningens centralstyrelse. All prövning behandlas konfidentiellt. Utmärkelse överlämnas till mottagaren vid SSF Stöldskyddsföreningens ordinarie föreningssammanträde (årsmöte). Ansökningar inkomna efter SSF:s årsmöte tas i beaktande först året därpå.

*obligatoriska uppgifter

Nominera förtjänsttecken eller medalj

  • Uppgifter om den nominerade

  • Jag som nominerar heter