Hur kan vi hjälpa till?

Lokalstyrelser

SSF:s lokalstyrelser

SSF arbetar både på nationell och på lokal nivå. Runt om i landet arbetar våra sex lokalstyrelser ideellt med projekt av varierande slag. Lokalstyrelsernas representanter kommer från polisen, försäkringsbolagen samt företag och myndigheter. Tillsammans sitter de på en hög kompetens och bred erfarenhet inom det brottsförebyggande arbetet.

Kontaktpersoner

Lokalstyrelsen i Västerbotten

Ordförande: Ewa Öberg-Öström, Polisen i Skellefteå
070-214 07 76
ewa.ostrom@polisen.se

Lokalstyrelsen i Västernorrland

Ordförande: Tomas Sjöström, 
073-070 34 18
tomas.sjostrom@polisen.se

Lokalstyrelsen i Skåne

Sekreterare: Richard Hultemark
0733-75 12 51
Richard.hultemark@polisen.se

Lokalstyrelsen i Dalarna

Michael Eklund
010-5671775
michael.eklund@polisen.se

Lokalstyrelsen i Jämtland

Kontakt: Anna-Lena Söderberg
070-6990083
anna-lena.soderberg@lfz.se