Lokalstyrelser

SSF:s lokalstyrelser

SSF arbetar både på nationell och på lokal nivå. Runt om i landet arbetar våra sex lokalstyrelser ideellt med projekt av varierande slag. Lokalstyrelsernas representanter kommer från polisen, försäkringsbolagen samt företag och myndigheter. Tillsammans sitter de på en hög kompetens och bred erfarenhet inom det brottsförebyggande arbetet.

Kontaktpersoner

Lokalstyrelsen i Skåne

Sekreterare: Richard Hultemark
0733-75 12 51
[email protected]

Lokalstyrelsen i Jämtland

Kontakt: Anna-Lena Söderberg
070-6990083
[email protected]