Säkerhetsskydd – utbildningar

SSF erbjuder utbildningar i säkerhetsskydd. Utbildningarna kan skräddarsys för er verksamhet eller så kan du välja en av SSF öppna utbildningar.

Säkerhetsskydd - våra utbildningar

Är du och dina kollegor redo att hantera kraven för säkerhetsskydd?

Digitalisering, förändringar i omvärlden och teknisk utveckling har gjort samhället mer sårbart. Dessutom är underrättelsehotet mot Sverige betydligt mer omfattande idag än på många år, samtidigt som skyddet av det mest skyddsvärda har fortsatta brister.

Säkerhetsskydd är något som berör både privat och offentlig verksamhet, såväl där det ställs krav på den egna verksamheten, samt för leverantörer med säkerhetsskyddsavtal. Vet ni vad som krävs av er verksamhet för att uppfylla de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer, t ex hur ni säkerställer skyddet av informationstillgångar?

Utbildningar SSF erbjuder i ämnet säkerhetsskydd:

Säkerhetsskyddsutbildning
Utbildningen Säkerhetsskydd fördjupning ger dig insikter, kännedom och kunskap om hur din organisation ska hantera de krav som säkerhetsskyddslagen ställer för att säkerhetsställa skyddet av skyddsvärda tillgångar.

Praktisk säkerhetsskyddsanalys – 1 dag
En fördjupning om hantverket med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

Säkerhetsprövning – fokus säkerhetsprövningsintervju – 1 dag
Kursen går igenom grunderna i säkerhetsprövning, dess syfte och betydelse inom säkerhetsskyddet, med fokus på säkerhetsprövningsintervjun.

Säkerhetsprövningsintervju
Efter utbildningen förstår du innebörden av en grundutredning och hur du förbereder inför en säkerhetsprövningsintervju.

Säkerhetsskyddsavtal i praktiken – utbildning
En grundutbildning särskilt utformad för de som kommer i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal.

Säkerhetsskydd Företagsanpassad – utbildning
Säkerhetsskydd är något som berör både privat och offentlig verksamhet. Det gäller både skydd mot spioneri, sabotage, terrorism till att t.ex. säkerhetspröva sin personal.

Frågor, funderingar? Hör gärna av dig!

Staffan Augustsson E-post: [email protected]